Styret

2015-2016


Styret i Rognes idrettslag anno 2017 består av:

Leder:
Ivar Olav Aune – tlf. 41 41 00 00
E-post: ioa@tromek.no

Nestleder:
Hans Kjetil Belsvik – 488 96 900
E-post: hkb@gauldalinstallasjon.no

Sekretær:
Steinar Bones – 990 46 416
E-post: bones.steinar@gauldalen.no

Kasserer:
Jens Petter Storrø – 970 39 606
E-post: jens.petter.storro@gauldalen.no
Styremedlem:

Ole Jørgen Sommersett –
Comments