Maritfondet‎ > ‎

Maritfondet 2016

Det er etablert en stipendordning i Marit Bjørgens navn for å kunne gi økonomisk støtte til utøvere som ønsker å satse seriøst på langrenn.

Kriterier for utviklingsstipend

 

·     Utøver skal konkurrere til og med juniornivå

·     Utøver skal hevde seg på et høyt nivå i klubb eller på regionalt plan i Sør-Trøndelag, være fra Sør-Trøndelag og representere en Sør-Trøndersk klubb.

·     Utøver bidrar positivt til det sosiale miljøet i klubben og er et forbilde for andre utøvere i klubben

·     Det er en forutsetning for å få stipend at det kan dokumenteres at videre satsing innebærer ekstraordinære utgifter, og at utøveren har et reelt behov for økonomisk støtte.
       Eksempler på dette er utgifter til treningssamlinger i regional regi   eller skolepenger

·     En utøver kan motta støtte flere ganger

·     Mindre grupper kan sammen søke om økonomisk støtte

·     Stipend tildeles etter skriftlig søknad fra den enkelte idrettsutøver 
 
Skriftlig søknad sendes innen 6. mars til:


 Rognes IL v/Ivar Olav Aune, 7295 Rognes

e-post: ioa@nyhavnamek.no


Utdeling av stipendet vil skje på Marit Bjørgen rennet den 12.mars 2016 på Støren Skistadion 

Comments