Maritfondet‎ > ‎

Maritfondet 2015

Det er etablert en stipendordning i Marit Bjørgens navn for å kunne gi økonomisk støtte til utøvere som ønsker å satse seriøst på langrenn.

Kriterier for utviklingsstipend

 

·     Utøver skal konkurrere til og med juniornivå

·     Utøver skal hevde seg på et høyt nivå i klubb eller på regionalt plan i Sør-Trøndelag, være fra Sør-Trøndelag og representere en Sør-Trøndersk klubb.

·     Utøver bidrar positivt til det sosiale miljøet i klubben og er et forbilde for andre utøvere i klubben

·     Det er en forutsetning for å få stipend at det kan dokumenteres at videre satsing innebærer ekstraordinære utgifter, og at utøveren har et reelt behov for økonomisk støtte.
       Eksempler på dette er utgifter til treningssamlinger i regional regi   eller skolepenger

·     En utøver kan motta støtte flere ganger

·     Mindre grupper kan sammen søke om økonomisk støtte

·     Stipend tildeles etter skriftlig søknad fra den enkelte idrettsutøver 
 
Utdeling av stipendet vil skje på Marit Bjørgen rennet den 12. april 2015 på Støren Skistadion 
 
Skriftlig søknad sendes innen 20. mars til:

 Rognes IL v/Ivar Olav Aune, 7295 Rognes

Comments